Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

খোয়াজপুর ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা :

 

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

বই নং

গ্রাম/ওয়ার্ড

জন্ম তারিখ

1.    

মফিজ সরদার

মোসলেম সরদার

হাজেরা

 

 

 

০৫/০৬/১৯৩৮

2.    

গোলেনুর বেগম

 

কুলছুম

জববার মাতুববর

 

 

১১/০৮/১৯৪২

3.   

আলেকজান

 

খাদিজা

হাচেন মোলস্না

 

 

০২/০৪/১৯৩৮

4.    

অজুফা

 

হাজেরা

মৃত: ছমেদ ভূইয়া

 

 

০৭/০৩/১৯৪৭

5.    

খালেক আকন

হাজী মো: হামেদ আকন

ছুটু বিবি

স্বামীর নাম

 

 

০২/০২/১৯২৮

6.   

কুটি বেপারী

ফয়জদ্দিন বেপারী

মহরজান

 

 

 

০২/০৮/১৯২৩

7.    

কাশেম মোলস্না ঙ

হোসেনমোলস্না

হাজু বিবি

 

 

 

০১/০৫/১৯৩৭

8.    

আইয়ুব আলী মোলস্না

আলাদিদণ মোলস্না

জামিলা

 

 

 

২৪/১১/১৯৩০

9.    

জলেখা বিবি

 

সামচুন্নহার

আ: মজিদ বেপারী

 

 

০২/০৫/১৯৪৭

10.    

মাজু বিবি

 

খাদিজা

আ: জববার

 

 

০১/০২/১৯৩৭

11.    

খাদিজা বিবি

 

কনা বিবি

 নোয়াব আলী আকন

 

 

০৩/০৬/১৯৪২

12.    

সেলিনা বেগম

 

ফজিলাতুন

এসত্মফা

 

 

২০/১২/১৯৪৭

13.   

ফুলজান বিবি

 

ছবুরজান

আ: রশিদ মৃধা

 

 

০৯/০৪/১৯৩৩

14.    

আ: খালেক মোড়ল

মনা্ই মোড়ল

ময়না

 

 

 

২০/১২/১৯৩৭

15.    

সেকান্দার মাতুববর

আয়জদ্দিন মাতুববর

 সোনাবান

 

 

 

০১/০১/১৯৩৮

16.   

জয়গুন নেছা

 

আয়শা

 মোদারেছ শিকারী

 

 

১২/০৮/১৯৪০

17.    

করিম ঘরামী

গফুর ঘরামী

মাজু বিবি

 

 

 

০৪/০৬/১৯৩৮

18.    

জহুরা বেগম

 

ছয়ফুল বিবি

ইুরম্নল হক ঘরামী

 

 

০১/০১/১৯৩৩

19.    

তাহের সরদার

 সৈজদ্দিন সরদার

ম্ইফুল

 

 

 

 

20.    

 

 

 

 

 

 

 

21.    

 

 

 

 

 

 

 

22.   

 

 

 

 

 

 

 

23.   

 

 

 

 

 

 

 

24.    

 

 

 

 

 

 

 

25.   

 

 

 

 

 

 

 

26.   

 

 

 

 

 

 

 

27.   

 

 

 

 

 

 

 

28.   

 

 

 

 

 

 

 

29.   

 

 

 

 

 

 

 

30.   

 

 

 

 

 

 

 

31.   

 

 

 

 

 

 

 

32.   

 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

34.   

 

 

 

 

 

 

 

35.   

 

 

 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

37.   

 

 

 

 

 

 

 

38.   

 

 

 

 

 

 

 

39.   

 

 

 

 

 

 

 

40.    

 

 

 

 

 

 

 

41.    

 

 

 

 

 

 

 

42.    

 

 

 

 

 

 

 

43.   

 

 

 

 

 

 

 

44.    

 

 

 

 

 

 

 

45.    

 

 

 

 

 

 

 

46.   

 

 

 

 

 

 

 

47.    

 

 

 

 

 

 

 

48.    

 

 

 

 

 

 

 

49.    

 

 

 

 

 

 

 

50.    

 

 

 

 

 

 

 

51.    

 

 

 

 

 

 

 

52.   

 

 

 

 

 

 

 

53.   

 

 

 

 

 

 

 

54.    

 

 

 

 

 

 

 

55.   

 

 

 

 

 

 

 

56.   

 

 

 

 

 

 

 

57.   

 

 

 

 

 

 

 

58.   

 

 

 

 

 

 

 

59.   

 

 

 

 

 

 

 

60.   

 

 

 

 

 

 

 

61.   

 

 

 

 

 

 

 

62.   

 

 

 

 

 

 

 

63. 

 

 

 

 

 

 

 

64.   

 

 

 

 

 

 

 

65.   

 

 

 

 

 

 

 

66. 

 

 

 

 

 

 

 

67.   

 

 

 

 

 

 

 

68.   

 

 

 

 

 

 

 

69.   

 

 

 

 

 

 

 

70.    

 

 

 

 

 

 

 

71.    

 

 

 

 

 

 

 

72.   

 

 

 

 

 

 

 

73.   

 

 

 

 

 

 

 

74.    

 

 

 

 

 

 

 

75.   

 

 

 

 

 

 

 

76.   

 

 

 

 

 

 

 

77.   

 

 

 

 

 

 

 

78.   

 

 

 

 

 

 

 

79.   

 

 

 

 

 

 

 

80.    

 

 

 

 

 

 

 

81.    

 

 

 

 

 

 

 

82.   

 

 

 

 

 

 

 

83.   

 

 

 

 

 

 

 

84.    

 

 

 

 

 

 

 

85.   

 

 

 

 

 

 

 

86.   

 

 

 

 

 

 

 

87.   

 

 

 

 

 

 

 

88.   

 

 

 

 

 

 

 

89.   

 

 

 

 

 

 

 

90.    

 

 

 

 

 

 

 

91.    

 

 

 

 

 

 

 

92.   

 

 

 

 

 

 

 

93.   

 

 

 

 

 

 

 

94.    

 

 

 

 

 

 

 

95.   

 

 

 

 

 

 

 

96.   

 

 

 

 

 

 

 

97.   

 

 

 

 

 

 

 

98.   

 

 

 

 

 

 

 

99.   

 

 

 

 

 

 

 

100.             

 

 

 

 

 

 

 

101.             

 

 

 

 

 

 

 

102.            

 

 

 

 

 

 

 

103.            

 

 

 

 

 

 

 

104.             

 

 

 

 

 

 

 

105.            

 

 

 

 

 

 

 

106.            

 

 

 

 

 

 

 

107.            

 

 

 

 

 

 

 

108.            

 

 

 

 

 

 

 

109.            

 

 

 

 

 

 

 

110.             

 

 

 

 

 

 

 

111.             

 

 

 

 

 

 

 

112.            

 

 

 

 

 

 

 

113.            

 

 

 

 

 

 

 

114.             

 

 

 

 

 

 

 

115.            

 

 

 

 

 

 

 

116.            

 

 

 

 

 

 

 

117.            

 

 

 

 

 

 

 

118.            

 

 

 

 

 

 

 

119.            

 

 

 

 

 

 

 

120.            

 

 

 

 

 

 

 

121.            

 

 

 

 

 

 

 

122.            

 

 

 

 

 

 

 

123.           

 

 

 

 

 

 

 

124.            

 

 

 

 

 

 

 

125.            

 

 

 

 

 

 

 

126.           

 

 

 

 

 

 

 

127.            

 

 

 

 

 

 

 

128.            

 

 

 

 

 

 

 

129.            

 

 

 

 

 

 

 

130.            

 

 

 

 

 

 

 

131.            

 

 

 

 

 

 

 

132.           

 

 

 

 

 

 

 

133.           

 

 

 

 

 

 

 

134.            

 

 

 

 

 

 

 

135.           

 

 

 

 

 

 

 

136.           

 

 

 

 

 

 

 

137.           

 

 

 

 

 

 

 

138.           

 

 

 

 

 

 

 

139.           

 

 

 

 

 

 

 

140.             

 

 

 

 

 

 

 

141.             

 

 

 

 

 

 

 

142.            

 

 

 

 

 

 

 

143.            

 

 

 

 

 

 

 

144.             

 

 

 

 

 

 

 

145.            

 

 

 

 

 

 

 

146.            

 

 

 

 

 

 

 

147.            

 

 

 

 

 

 

 

148.            

 

 

 

 

 

 

 

149.            

 

 

 

 

 

 

 

150.            

 

 

 

 

 

 

 

151.            

 

 

 

 

 

 

 

152.            

 

 

 

 

 

 

 

153.           

 

 

 

 

 

 

 

154.            

 

 

 

 

 

 

 

155.            

 

 

 

 

 

 

 

156.           

 

 

 

 

 

 

 

157.            

 

 

 

 

 

 

 

158.            

 

 

 

 

 

 

 

159.            

 

 

 

 

 

 

 

160.            

 

 

 

 

 

 

 

161.            

 

 

 

 

 

 

 

162.           

 

 

 

 

 

 

 

163.           

 

 

 

 

 

 

 

164.            

 

 

 

 

 

 

 

165.           

 

 

 

 

 

 

 

166.           

 

 

 

 

 

 

 

167.           

 

 

 

 

 

 

 

168.           

 

 

 

 

 

 

 

169.           

 

 

 

 

 

 

 

170.            

 

 

 

 

 

 

 

171.            

 

 

 

 

 

 

 

172.            

 

 

 

 

 

 

 

173.           

 

 

 

 

 

 

 

174.            

 

 

 

 

 

 

 

175.            

 

 

 

 

 

 

 

176.           

 

 

 

 

 

 

 

177.            

 

 

 

 

 

 

 

178.            

 

 

 

 

 

 

 

179.            

 

 

 

 

 

 

 

180.            

 

 

 

 

 

 

 

181.            

 

 

 

 

 

 

 

182.            

 

 

 

 

 

 

 

183.           

 

 

 

 

 

 

 

184.            

 

 

 

 

 

 

 

185.            

 

 

 

 

 

 

 

186.           

 

 

 

 

 

 

 

187.            

 

 

 

 

 

 

 

188.            

 

 

 

 

 

 

 

189.            

 

 

 

 

 

 

 

190.            

 

 

 

 

 

 

 

191.            

 

 

 

 

 

 

 

192.            

 

 

 

 

 

 

 

193.           

 

 

 

 

 

 

 

194.            

 

 

 

 

 

 

 

195.            

 

 

 

 

 

 

 

196.           

 

 

 

 

 

 

 

197.            

 

 

 

 

 

 

 

198.            

 

 

 

 

 

 

 

199.            

 

 

 

 

 

 

 

200.            

 

 

 

 

 

 

 

201.            

 

 

 

 

 

 

 

202.            

 

 

 

 

 

 

 

203.           

 

 

 

 

 

 

 

204.            

 

 

 

 

 

 

 

205.            

 

 

 

 

 

 

 

206.